Cookieverklaring

1 Definities
a) Cookie beleid: dit cookie beleid;
b) Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming;
c) Website: www.zeilmakerij.com
d) Verwerkingsverantwoordelijke: Boottiek-Zeilmakerij P.B. van der Werf B.V. (hierna: Zeilmakerij van der Werf)
e) Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

2 Algemeen
Dit cookie beleid is van toepassing op de website(s): www.zeilmakerij.com. Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van (persoons)gegevens van gebruikers van deze website, door Boottiek-Zeilmakerij P.B. van der Werf B.V., Brieltjenspolder 24, 4921PJ, Made.
Datum: 8 december 2017

3 Cookies en doeleinden
3.1 Door het gebruik van cookies vergaart Zeilmakerij van der Werf informatie over het gebruik van de Website. De informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer van Gebruiker. De informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer worden teruggestuurd naar Zeilmakerij van der Werf.

3.2 Zeilmakerij van der Werf maakt gebruik van verschillende cookies:
a) Google Analytics
Via de Website worden cookies doorgegeven aan Google. Zeilmakerij van der Werf maakt vervolgens gebruik van de “Analytics”-dienst om rapportages te verkrijgen over de wijze waarop bezoekers de Website gebruiken. Google kan (of wordt wettelijk verplicht) de informatie delen met derden. Zeilmakerij van der Werf heeft toestemming gegeven aan Google om de informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. Zeilmakerij van der Werf heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

b) Functionele cookies
Informatie over de herkenning van Gebruiker op de Website. De voorkeuren van Gebruiker worden opgeslagen. Het gebruik van functioneel cookies is strikt noodzakelijk voor de dienstverlening van Zeilmakerij van der Werf. Gebruiker kan de functionele cookies verwijderen via de instellingen van zijn browser.

c) Sessie cookies
Informatie over welke onderdelen van de Website Gebruiker heeft bezocht. De sessie cookies hebben bijvoorbeeld tot doel om terug te gaan naar een vorige pagina en andere technische redenen ter optimalisatie van de website. Deze cookies worden na het afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd.

d) Tracking cookies
Informatie over andere websites uit het netwerk van Zeilmakerij van der Werf. De informatie wordt gebruikt om advertenties af te stemmen op het profiel van Gebruiker.

e) Tracking cookies van derden
Derden maken via de Website gebruik van tracking cookies. Deze derden maken gebruik van de cookies om ten behoeve van Zeilmakerij van der Werf een profiel op te bouwen van het online surfgedrag van Gebruiker. De vergaarde informatie kan worden gekoppeld aan Gebruikers’ naam, (e-mail)adres, of andere identificerende gegevens, maar dit wordt enkel gedaan voor de doeleinden zoals beschreven in de Privacyverklaring. De informatie wordt gebruikt om advertenties af te stemmen op het profiel van Gebruiker.

f) Social Media cookies
Op de Website staan buttons met een link naar sociale websites van Zeilmakerij van der Werf. De websitehouders van de sociale netwerken kunnen door een klik op de buttons informatie vergaren, waarover Zeilmakerij van der Werf geen invloed heeft. Zeilmakerij van der Werf vergaart geen informatie door een klik op de buttons. Gebruiker dient het privacy- en of cookiebeleid van desbetreffende websitehouder te raadplegen voor meer informatie.

4 Toestemming
De verwerking van de informatie over het gebruik van de website door Gebruiker vindt plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2 of op grond van De verwerking van de informatie over het gebruik van de website door Gebruiker vindt plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2 of op grond van gerechtvaardigde belangen. De toestemming geschiedt door op de button “Accepteer” te klikken. Gebruiker is niet verplicht om de toestemming te geven. Indien de toestemming niet wordt gegeven, kan Gebruiker niet optimaal gebruik maken van alle onderdelen van de Website.

Page is underconstruction